Çağımız bilgi çağı ve 17. Yüzyıldan bu yana bilim insanların en büyük rehberi konumunda. Bilimin ve teknolojinin hayatlarımıza kattıkları ve cehaletle savaşı, insanlık tarihindeki kaydadeğer atılımını son 4 yüzyılda gerçekleştirdi.

Hal durum böyle olunca dolandırıcılığın yeni bir yöntemi de “sözdebilim yaratmak” haline geliverdi.

Sözdebilim kendini bilim gibi gösteren, ama temelde bilimin standartlarını taşımayan, onun metodunu kullanmayan, fakat ağdalı isimler, bilimsel görünümlü unvan ve okullar (akademi, enstitü) ile bilim algısını kuvvetlendiren, sözde uzmanına daha çok para kazandırmayı amaçlayan inanç ve pratikler bütünüdür.Read More