Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’nun; altında bu örgüte üye her ülkenin imzası bulunduğu, ülkelerin birbirine uçuşlarıyla ilgili düzenlemeleri ihtiva eden Chicago anlaşmasına göre ülkeler kendi hava sahasını kontrol etme hakkına sahiptir. Kendi hava sahası üzerindeki uçuşları da kendisinde saklı olan bu hak doğrultusunda kontrol eder.

Havacılık sektörel, hukukî, askerî, mühendislik ya da hangi husus olursa olsun, o hususla ilgili muadillerinden ayrılan bir kavram olarak daima karşımıza gelir. Özel bir ağırlığı, kendine ait disiplini, taviz vermeyen otoriter yapısı bulunur. Bilinen her şey katı ve kat’î kurallara bağlıdır. Delmek ne mümkün…Read More