Devrim, evrimden farklı olarak çabucak meydana gelen köklü değişimlere verilen addır. Türkiye demokrasiye çok alışkın bir ülke değildir; her seçim bir öncekine tepki, ya da bir öncekinin daha güçlü olarak devam ettirilmesi şeklinde vücut bulur. Read More