Avrupa’nın en istikrarsız bölgesi haritasını değiştirme geleneğinden vazgeçmedi ve 21 Mayıs 2006’da Karadağ’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle Balkan Haritası yine değişti. Üstelik bu gelişmenin henüz Self Determinasyon hakkını elde edememiş Kosova’nın ve Bosna Hersek’in içerisinde yer alan Sırp Cumhuriyetinin de hareketlenmesine ve bu istikrarsız bölgenin yeni bağımsızlıklara sahne olmasına sebep olacağı da muhtemel.

Tarih boyunca Asya ve Avrupa’nın sıcak geçiş yol haritası üzerinde bulunan dağlar yöresi Balkanlar, istikrarsızlık geleneğini sürdürmeye devam etmekte. 1991’de Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin (YSFC) parçalanmasından bu yana süregelen durulma devrini hala tamamlayamayan bölgede Sırbistan ile birlikteliğine devam eden iki özerk bölgenin yanında tek ülke olma ünvanını taşıyan Karadağ da bağımsızlık arzusuna kavuşmuştur. Read More