Sovyetler Birliği’nin ardında bıraktığı tek kutuplu dünyanın nimetlerinden faydalanmak üzere gözünü “ırak” topraklara diken ABD, gerek fiili askerî müdahalelerle, gerek renkli devrimlerle Ortadoğu’da yeni bir egemenlik alanı kurma çabalarını sürdürürken, Ortadoğu’nun tarihî sakinleri aba altından sopa göstererek varlıklarını hissettirme yoluna girdiler.

ABD’nin yol haritasını bölgede çıkarları bulunan Rusya ve Çin’in de mıntıkasından geçirmesine cevaben yapıldığı düşünülen Rus-Çin müşterek harp oyunları, Ortadoğu’yu sahipsiz sananlar üzerinde soğuk duş etkisi yaparken, her birisinin çatışmada olduğu en az bir ülke bulunan Rusya ve Çin, gerek askeri, gerek diplomatik hareketlenme içerisine girdiler.Read More